Населення Тернопільської області. Загальна характиристика

20.09.2009 | Автор: | Категорія: Населення і трудові ресурси

Загальна кількість наявного населення Тернопільської області станом на 1 січня 2007 року  становить 1 млн. 105,4 тис.осіб.

Для Тернопільської області характерна висока щільність населення. Згідно з даними Всеукраїнського перепису населення в цілому по області вона становила 83 особи/кв.км. Найменша щільність населення у Підгаєцькому та Шумському районах, де вона становила відповідно 46 і 44 особи /кв.км. Найгустіше заселені Чортківський (90 осіб/кв.км), Кременецький та Бучацький райони, де цей показник складав 82 особи/кв.км.

Зміни, що відбулися у розміщенні наявного населення у обласному центрі та районах Тернопільської області у порівнянні з 2001 роком наведено у таблиці:

 

Кількість наявного населення, тис.осіб

2007 рік у % до 2001 року

2001 рік

2007 рік

Всього по області

1142,4

1105,4

96,7

м.Тернопіль

227,8

218,3

95,8

Райони:

Бережанський

44,8

43,7

97,5

Борщівський

75,3

72,3

96,0

Бучацький

65,0

64,4

99,0

Гусятинський

67,1

64,7

96,4

Заліщицький

53,4

50,7

94,9

Збаразький

60,3

59,4

98,5

Зборівський

47,1

45,7

97,0

Козівський

41,8

40,8

97,6

Кременецький

73,4

70,7

96,3

Лановецький

33,2

31,7

95,4

Монастириський

34,5

32,3

93,6

Підволочиський

46,2

44,6

96,5

Підгаєцький

23,0

21,2

92,1

Теребовлянський

71,0

68,9

97,0

Тернопільський

61,0

62,9

103,1

Чортківський

80,9

78,0

96,4

Шумський

36,6

35,1

95,9

Зменшення кількості населення мало місце у всіх районах області, за винятком Тернопільського, де цей показник складав 103,1 відсотки порівняно з 2001 роком.

Розміщення та співвідношення міського і сільського населення за районами Тернопільської області.

 

Кількість наявного населення, тис. осіб

У % до всього населення

Довідково за 1989 р. (в %)

міське

сільське

міське

сільське

міське

сільське

Райони:

 

Бережанський

17,6

27,2

39

61

36

64

Борщівський

19,7

55,6

26

74

25

75

Бучацький

15,0

50,0

23

77

24

76

Гусятинський

23,2

43,9

35

65

35

65

Заліщицький

13,6

39,8

25

75

31

69

Збаразький

16,7

43,6

28

72

28

72

Зборівський

10,1

37,0

21

79

19

81

Козівський

11,3

30,5

27

73

25

75

Кременецький

30,3

43,1

41

59

44

56

Лановецький

8,7

24,5

26

74

26

74

Монастириський

10,1

24,4

29

71

27

73

Підволочиський

12,0

34,2

26

74

26

74

Підгаєцький

3,3

19,7

14

86

15

85

Теребовлянський

19,0

52,0

27

73

27

73

Тернопільський

9,8

51,2

16

84

19

81

Чортківський

32,2

48,7

40

60

36

64

Шумський

5,2

31,4

14

86

13

87

м. Тернопіль

227,8

100

99

1

Дані про статевий склад населення Тернопільської області.

 

Кількість наявного населення, тис. осіб

У % до всього населення

Довідково за 1989 р. (в %)

чоловіків

жінок

чоловіків

жінок

чоловіків

жінок

Райони:

 

Бережанський

20,8

24,0

46

54

46

54

Борщівський

35,1

40,2

47

53

46

54

Бучацький

30,6

34,4

47

53

47

53

Гусятинський

31,4

35,7

47

53

46

54

Заліщицький

24,6

28,8

46

54

45

55

Збаразький

27,0

33,3

45

55

46

54

Зборівський

21,8

25,3

46

54

46

54

Козівський

19,2

22,6

46

54

45

55

Кременецький

34,2

39,2

47

53

46

54

Лановецький

15,2

18,0

46

54

45

55

Монастириський

15,9

18,6

46

54

46

54

Підволочиський

21,2

25,0

46

54

46

54

Підгаєцький

10,5

12,5

46

54

45

55

Теребовлянський

32,7

38,3

46

54

45

55

Тернопільський

28,6

32,4

47

53

46

54

Чортківський

37,1

43,8

46

54

46

54

Шумський

17,2

19,4

47

53

46

54

м. Тернопіль

107,1

120,7

47

53

48

52

Загальна кількість постійного населення області станом на 5 грудня 2001 року становила 1 млн. 138,5 тис.осіб, в тому числі чоловіки 527,9 тис.осіб, або 46,4%, жінки -610,5 тис.осіб, або 53,6%, міське населення – 480,4 тис.осіб – 42,2%, сільське населення -658,1 тис.осіб- 57,8%.

Дані щодо найбільш численних національностей

 

Кількість (тис.осіб)

У % до підсумку

2001 рік у % до 1989

2001 рік

1989 рік

українці

1113,5

97,8

96,8

98,9

росіяни

14,2

1,2

2,3

53,3

білоруси

1,0

0,1

0,1

60,5

поляки

3,9

0,3

0,6

57,5

інші національності

5,9

0,6

0,2

у 2,2 р.м.

У національному складі населення Тернопільської області переважна більшість українців, чисельність яких складала 1113,5 тис.осіб, або 97,8% від загальної кількості населення. За роки, що минули від перепису населення 1989 року кількість українців зросла на 1,0 відсоток.

Друге місце за чисельністю посідали росіяни. Їхня кількість в порівнянні з 1989 роком зменшилась на 46,7% і на час перепису складала 14,2 тис.осіб.

Кількість населення інших національностей зменшилась у 2 рази і більше.

Мовний склад населення області за даними Всеукраїнського перепису населення.

 

Вважали рідною мовою (%)

мову своєї національності

українську

російську

іншу мову

українці

99,9

х

0,1

0,0

росіяни

80,3

19,6

х

0,1

білоруси

40,0

40,0

20,0

0,0

поляки

8,6

90,2

1,1

0,1

інші національності

15,3

35,6

9,5

39,6

Українську мову вважали рідною 98,3% населення Тернопільської області, що на 1 відсоток більше, ніж за даними перепису 1989 року. Російську мову, як рідну, визнали 1,2% населення, порівняно з минулим переписом населення цей показник понизився на 1,3%. Частка інших мов, які були вказані в якості рідної, за міжпереписний період не змінилась і становить 0,5%.

Віковий склад населення Тернопільської області.

Вік

Кількість постійного населення, тис. осіб

У % до підсумку

2001 рік

1989 рік

Молодший за працездатний

232,7

20,4

23,8

Працездатний

633,7

55,5

52,9

Старший за працездатний

275,7

24,1

23,3

Результати Всеукраїнського перепису населення засвідчили тенденцію до підвищення рівня освіти населення, зростання кількості осіб, які мають вищу і повну загальну середню освіту.

Дані про рівень освіти населення у віці 10 років і старше по Тернопільській області.*

 

Кількість осіб, які мають освіту

Вищу

Загальну середню

Всього

з них повну вищу

Всього

з них повну загальну середню

Постійне населення у віці 10 років і старше

1989 р.

209,6

67,3

424,7

266,5

2001 р.

274,1

109,6

503,7

338,8

2001 % до 1989

130,8

162,8

118,6

127,1

1000 осіб постійного населення у віці 10 років і старше

 

1989 р.

212

68

429

269

2001 р.

271

108

498

335

2001 % до 1989

127,8

158,8

116,1

124,5

Міське населення

 

1989 р.

348

129

444

297

2001 р.

389

182

467

347

2001 % до 1989

111,8

141,1

105,2

116,8

Сільське населення

 

1989 р.

122

27

419

250

2001 р.

184

54

521

327

2001 % до 1989

150,8

200

124,3

130,8

* За даними переписів 1989 та 2001 рр..

Кількість населення, яке мало вищу та повну загальну середню освіту, складала 612,9 тис.осіб, що перевищило відповідний показник перепису населення 1989 року на 22,3%.

Підвищення рівня освіти в цілому характерне як для міського так і для сільського населення. Кількість осіб, які мали повну вищу освіту у розрахунку на 1000 осіб населення у вказаному віці, збільшилася у порівнянні з даними перепису 1989 року у містах на 41,1%, у селах – на 100%. Відповідну динаміку мав показник кількості осіб із повною загальною середньою освітою, підвищення склало у містах – 16,8%, в сільській місцевості – 30,8%.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 1999 публікацій.

Залишити відповідь