Білокриницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

03.12.2009 | Автор: | Категорія: Загальна освіта

Білокриницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

вул. Т. Шевченка, 49
с. Білокриниця, 47013
Кременецький р-н,
Тернопільська обл.

тел. (03546) 52340

http://bilzosh.ucoz.ua

 

Білокриницька ЗОШ побудована за десять місяців. З перших років роботи працювала як середня загальноосвітня школа. За час існування у навчальному закладі склалися багатолітні освітні традиції, які бережуть і примножують вчителі, учні та батьки.
Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
Головними завданнями навчального закладу є:
– забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
виховання громадянина України;
– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
– формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
– виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
– розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
– реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
– виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
– створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.
Школа працює над проблемою: „Сприяти усвідомленню учнями ролі знань у сучасному житті тісному зв’язку інтелектуального і морального у ставленні й самоутвердженні особистості”
У школі проводиться значна робота щодо пошуку, навчання й виховання обдарованої молоді. Учні беруть участь у Міжнародному конкурсі імені П.Яцика з української мови та фізико – математичному конкурсі „Кенгуру”. Обдаровані діти мають доступ до мережі Інтернет. Для розвитку творчих здібностей учнів та підвищення якості їх знань у школі працюють предметні гуртки, гуртки за інтересами, факультативи , секції. Учні є призерами ІІ етапу предметних олімпіад та конкурсу імені П. Яцика, учасниками ІІІ етапу олімпіад.
З 35 вчителів Білокриницької ЗОШ – п’ять мають вищу педагогічну кваліфікацію, звання „Старший вчитель” та „Відмінник народної освіти” . Одинадцять педпрацівників отримали І кваліфікаційну категорію, сім – другу і дванадцять – спеціалісти.
Організація навчально – пізнавальної діяльності учнів школи базується на забезпеченні сприятливих умов використання педагогами нових педагогічних технологій дня:
– осягнення дітьми рівня освіченості відповідного ступеня навчання;
– організація навчання рідної мови як основного засобу навчання основам наук за єдиними вимогами та єдиною системою;
– інтелектуального, фізичного розвитку кожного учня з оптимальним врахуванням їх потенцій та можливостей, інтересів, нахилів;
– соціального становлення особистості учнів;
– формування життєвого активного гуманістично спрямованого громадянина України.
З цією метою у школі працюють науково – практичні семінари, проводяться науково –практичні конференції, консиліуми.
Найбільш цікавою і результативною формою методичної роботи є педагогічні ради. Впроваджуються нові моделі їх проведення.
Творчі надбання педагогічних працівників школи демонструються на звітах, конференціях та семінарах.
У школі активно реалізується Концепція профільного навчання, яка забезпечує виконання Закону України „ Про загальну середню освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 „про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”. Вона ґрунтується на основних положеннях Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) і спрямовано на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 р. № 347/2002.
Профільна школа найповніше реалізує принцип особистісно орієнтовного навчання, що значно розширює можливості учня у створенні власної освітньої траєкторії. Тому основним завданням профільної освіти школи є:
– по-перше забезпечення високого рівня загальноосвітньої підготовки учнів,
– по-друге спеціалізація поглибленої підготовки до майбутньої професійної діяльності.
Для професійної діяльності орієнтації учнів шляхом поглибленого вивчення окремих предметів на диференційованій основі, а саме: за рахунок варіативної складової частини виділені додаткові години на інформатику, правознавство, математику, українську мову та літературу.
Враховуючи сучасні вимоги до виховного процесу в навчальному закладі, у нашій школі створена програма творчого розвитку і саморозвитку на базі особистісного підходу, яка дозволяє здійснювати завдання виховання, що у свою чергу призводить до вироблення специфічної структури виховної роботи школи.
За структурою виховну роботу можна поділити на чотири ланки: виховна робота адміністрації, робота соціально-педагогічної служби, робота класних керівників, робота вчителів – предметників.
Перша ланка – діяльність адміністрації, що визначає такі функції: організаційні(створення та підтримка життєдіяльності системи виховання); контролюючі; методичні; координуючі(взаємодія школи, сім’ї).
Друга ланка – діяльність соціально-педагогічна. До неї входять : психолог, педагог-організатор, бібліотекар, медична сестра.
Головна мета ланки – вивчення та корекція розвитку особистості учня в усіх сферах його діяльності, а також робота з класними керівниками, допомога і проведення виховних заходів, їхня якість та виховний ефект.
Третя ланка – робота класних керівників та класоводів. Головне завдання – створення умов для розвитку особистості учня. Досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом.
Сюди входять: а)вивчення умов життя учнів, відвідування вдома, визначення кола спілкування учня в школі та поза нею; б) взаємини з батьками; в) проведення виховних бесід, виховних годин, екскурсій, походів; участь у загальношкільних заходах.
Четверта ланка – робота вчителів школи: виховання на уроці; заняття у пізнавальних гуртках; виховна робота під час проведення предметних тижнів.
Робота планується за тематичними місячниками-періодами.
У школі цікаво проходять загальношкільні заходи: свято квітів „Україно, мій духмяний дивоцвіт” , літературно – пісенна вітальня „Вдячність, шана нині лише Вам”, конкурс – огляд стрілецької, повстанської пісні ,свято „Право жити має кожен”, конкурс „Посмішка фортуни”, „Веселий ярмарок”, родинні свята та інше.
Для старшокласників цікаво пройшли вечори: супер – шоу „Посмішка фортуни”, „Вечорниці на Андрія”, „Посвята у старшокласники”, „ Давайте познайомимося”, „Яблунева вечірка” також вечори, проведені в рамках предметних тижнів.
Були проведенні тематичні виховні години: „ Моя земля – це незалежна Україна”,
„ Збережи красу землі”, „ Голодомор 32-33 років”, „ Родина, родина – це вся Україна”,
„ День Соборності України”, „ На Аскольдовій могилі поховали їх”.
Важливою складовою підготовки молоді до життя має стати передача їй позитивного досвіду попередніх поколінь, звичаїв, традицій, які є основою для утвердження у свідомості учнів високих моральних цінностей, притаманних українському народові. З цією метою знайомимо учнів з історичним минулим українського народу , його звичаями, традиціями, розширюємо знання про державні символи України – Прапор, Гімн, Герб, виховуємо повагу до них , прищеплюємо високі моральні якості: доброту, чуйність, чесність, милосердя, любов до Батьківщини, рідної землі, адже школа має стати осередком відродження духовності та моральності нашої держави.
Вивчаючи історичне минуле нашого краю, у школі проводимо тематичні виховні заходи до Дня незалежності, дня народження УПА та дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні, виховні години. У школі працює учнівське об’єднання „ Сокіл”, „ Соколята” В рамках цього об’єднання було заплановано і проведено ряд заходів, а саме:
– посвята першокласників у Соколята;
– конкурс – огляд повстанської, стрілецької пісні;
– богатирські ігри;
– козацькі забави ( до Дня Захисника Вітчизни;
– конкурс для дівчаток (4кл.) „ Маленька Україночка”;
– естафетні ігри між „ соколятами”.
У рамках Всеукраїнського руху учнівської молоді „Моя земля – земля моїх батьків” по напряму „Свята спадщина” в обласному етапі учні школи отримали І місце.
Формування духовного світу дітей та молоді – велике і складне завдання. Особливої актуальності воно набуває сьогодні, коли складнощі соціально – економічного й політичного розвитку країни в попередні роки боляче вразили молодь. Тому велику увагу звертаємо на правову освіту учнів . Основна проблема, над якою працюємо: „Проблеми виховання правопослушної особистості та шляхи їх вирішення”.
Усвідомлюючи важливість радикальних змін в усіх сферах життя незалежної України, її національного відродження, разом з педагогічним колективом школи впроваджуємо в практику виховної роботи нові підходи, спрямовані на створення системи виховання на основі гуманізації життя школи.
Кожен учитель постійно вивчає психологічні, індивідуальні особливості учнів, їх здібності, нахили.
В основу системного підходу до здійснення виховного процесу в школі покладено диференційований підхід, врахування вікових особливостей дітей.
У молодших класах — це створення в першу чергу сприятливої психолого-педагогічної атмосфери, проведення ранньої діагностики і педагогічної корекції відхилень у поведінці, всебічне вивчення індивідуальних особливостей учнів, виявлення дітей з відхиленнями у розвитку й поведінці.
У старших класах робота спрямовується на пізнавально-інтелектуальну діяльність учнів. У школі склалась своєрідна система профілактичної роботи:

  • контроль за відвідуванням учнями школи (ведеться класними керівниками в журналі, черговим вчителем в спеціальному журналі);
  • розроблені правила для учнів, які вивчаються і обговорюються на годинах класного керівника;
  • проводяться по класах цикли бесід на правову тематику;
  • в школі створена рада профілактики , яка слідкує за дотриманням правил поведінки і правопорядку учнями в урочний час, на розгляд ради виносяться питання, пов’язані з цими проблемами.

У школі працює клуб „Закон і ти”.
Як підсумок правової роботи у школі проводиться місячник правових знань, в рамках якого відбуваються тематичні виховні години „ Мої права та обов’язки”, засідання учнівського старостату „ Я знаю свої права”, бесіди „ Правила, обов’язкові для всіх”, „ Яку людину можна вважати вихованою”, „ Закони вулиць і доріг”, класні батьківські збори „ Торгівля дітьми та пов’язані з нею злочини”, класні збори з метою профілактики злочинності та правопорушень, година спілкування „ Закон і право”, усний журнал „ Запобігання торгівлі людьми”, анкетування „ Мій спосіб життя” , година міркування „ Що буде зі мною, якщо…” , тематичні виховні години „ Права і обов’язки громадянина України”, і як підсумок місячника провели свято „ Право жити має кожний”
У своїй роботі ми об’єднуємо зусилля сім’ї, школи, громадськості, запроваджуємо елементи етнопедагогіки, інноваційні методи роботи з учнями, виховуємо в дітей повагу до землі, до людей праці, старшого покоління. Молода держава має створити всі умови для виховання свідомих громадян і водночас заможну, духовно і матеріальну державу можуть збудувати лише свідомі її громадяни. Ми відповідальні за те , щоб наш учень і вихованець відповідав умовам часу. У ньому мають поєднатися такі риси свідомого громадянина України, як моральність, життєва активна позиція , почуття обов’язку .

Article Source

Автор:

Даний автор додав 1999 публікацій.

Залишити відповідь