Управління праці та соціального захисту населення Шумської РДА

30.03.2010 | Автор: | Категорія: Соціальний захист

Управління праці та соціального захисту населення

Шумської районної державної адміністрації Тернопільської області

вул. Українська, 59,
м. Шумськ,
Тернопільська область, 47100

Телефон для консультацій (постійнодіюча „гаряча лінія”): (03558) 2-12-82

Управління праці та соціального захисту населення Шумської районної державної адміністрації (далі-управління) – структурний підрозділ районної державної адміністрації, що утворюється її головою, є підзвітним і підконтрольним голові цієї адміністрації, Головному управлінню праці та соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації.

Управління у межах своїх повноважень забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати,   умов праці, безпечної життєдіяльності та зайнятості населення, надання державної допомоги малозабезпеченим сім’ям та інших видів державних допомог встановлених законодавством України, житлових субсидій.

Структуру управління  утворюють такі відділи:

 • відділ праці;
 • вiддiл соціальної допомоги;
 • вiддiл з контролю за правильністю призначення і виплати пенсій, організаційної та кадрової роботи;
 • вiддiл з бухгалтерського обліку та звітності;
 • відділ автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат;
 • відділ персоніфікованого обліку та обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці;
 • сектор державних соціальних інспекторів.

Основними завданнями управління є : 

 • забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про працю, зайнятість, трудову міграцію, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист та соціальне обслуговування населення, у тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців;
 • здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час
  призначення (перерахунку) та виплати  пенсій  органами  Пенсійного
  фонду України;
 • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;
 • призначення та виплата соціальної допомоги, компенсацій та інших  соціальних  виплат, встановлених законодавством, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,  придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
 • розроблення та організація виконання комплексних програм поліпшення соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальних послуг за місцем проживання;
 • сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури, направлення інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення;
 • забезпечення виплати передбачених законодавством компенсацій та допомоги громадянам, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • виконання функцій  головного  розпорядника  коштів  місцевого бюджету  на здійснення  заходів  з  виконання  державних  програм соціального  захисту  населення за рахунок субвенції з державного бюджету;
 • сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні  питань соціально – економічного розвитку району.

Відділ   праці

Спеціалісти відділу:

 • проводять реєстрацію, облік, зберігання колективних договорів, змін та доповнень до них, забезпечують контроль за їх виконанням;
 • забезпечують у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю;

контролюють за якiстю проведення атестацiї робочих мiсць, за умовами працi;

 • забезпечують дiяльність комiсiї у справах альтернативної (невiйськової) служби;
 • відповідають за розробку і підготовку документів з праці та кадрів мобілізаційних планів на особливий період.

Відділ соціальної допомоги

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами.

Право на цю допомогу мають усі жінки. Ця допомога призначається, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше шести місяців з дня закінчення відпустки по у зв’язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів та 56  (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей – 70) календарних днів після пологів. Ця допомога для жінок не застрахованих в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування призначається у розмірі 25% прожиткового мінімуму.

Допомога при народженні дитини

надається управлінням праці та соціального захисту населення одному з батьків дитини, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців з моменту народження дитини. Допомога при народженні першої дитини становить 12 тис. грн., другої дитини – 25 тис. грн., третьої і наступної – 50 тис. грн.

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

призначається одному з батьків дитини, усиновителю, опікуну, бабусі, дідусю чи іншому родичу який фактично здійснює догляд за дитиною.

Також наші спеціалісти нададуть Вам консультації щодо призначення наступних видів державних допомог:

 • допомоги на дiтей, якi перебувають пiд опiкою чи пiклуванням;
 • допомоги на дiтей одиноким матерям;
 • державної соціальної допомоги на дiтей сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, грошове забезпечення батькам – вихователям i прийомним батькам за надання соцiальних послуг у дитячих будинках сiмейного типу та прийомним сiм’ям;
 • тимчасової державної допомоги дiтям, батьки яких ухиляються вiд сплати алiментiв, не мають можливостi утримувати дитину або мiсце проживання їх невiдоме;
 • державної соціальної допомоги малозабезпеченим сiм’ям;
 • державної соцiальної допомоги iнвалiдам з дитинства та дiтям – iнвалiдам;
 • державної соцiальної допомоги особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам;
 • щомiсячної грошової допомоги малозабезпеченiй особi, яка проживає разом з iнвалiдом I чи II групи внаслiдок психiчного розладу, який за висновком лiкарської комiсiї медичного закладу потребує постiйного стороннього догляду за ним;
 • щомiсячної компенсацiйної виплати непрацюючiй працездатнiй особi, яка доглядає за iнвалiдом I групи, а також престарiлим, який досяг 80-рiчного вiку;
 • субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання рідкого та твердого пічного побутового полива та скрапленого газу.

Відділ персоніфікованого обліку та обслуговування інвалідів,ветеранів війни та праці

Якщо Ви маєте право на пільги, Вам потрібно зареєструватись у відділі   персоніфікованого обліку та обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління праці та соціального захисту населення  для внесення Ваших даних до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП- автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою згідно із законами України). На підставі даних ЄДАРПу проводиться відшкодування витрат організаціям – надавачам послуг за надані пільги особам, які відповідно до чинного законодавства мають на них право. 

До реєстру включається така інформація:

 • загальні відомості про пільговика (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік народження, ідентифікаційний номер, адреса зареєстрованого місця проживання, склад сім’ї, характеристика житла),
 • реквізити паспорта та документа, що підтверджує право на пільги,
 • категорія пільговика, перелік пільг, на які він має право,
 • інформація про те, якими пільгами він реально користується.

У відділі  персоніфікованого обліку та обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці Ви можете:

 • встановити статус інваліда війни, учасника війни, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни згідно до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, ветерана праці згідно до Закону України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку”, дитина війни згідно до Закону України „Про дітей війни”;
 • отримати листи талони на проїзд пільгової категорії громадян.

Ми формуємо банк даних інвалідів, оформляємо і видаємо путівки для санаторно-курортного лікування ветеранів війни, інвалідів, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Спеціалісти відділу:

 • забезпечують інвалідів засобами реабілітації та протезно-ортопедичними виробами;
 • оформляють документи для забезпечення інвалідів в установленому порядку транспортними засобами, виплати компенсації на бензин та технічне обслуговування автомобілів;
 • оформляють направлення до Центру реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів;
 • направляють до учбових закладів для навчання інвалідів;
 • надають консультації щодо працевлаштування інвалідів.

Вiддiл з контролю за правильністю призначення і виплати пенсій, організаційної та кадрової роботи

Спеціалісти відділу:

 • перевіряють правильність нарахування пенсій та складання документів для виплати через відділення поштового зв’язку та через установи уповноважених банків    управлінням Пенсійного фонду України в Шумському районі;
 • перевіряють правильність виплати пенсії за разовими дорученнями при зміні місця проживання, при виїзді на постійне місце проживання за кордон та в інших випадках;
 • перевіряють правильність виплати пенсій особам, які проживають у будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів;
 • перевіряють правильність проведення відрахувань з пенсій;
 • перевіряють правильність виплати допомоги на поховання та недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера;
 • готують особові справи осіб для порушення клопотання про надання їм пенсій згідно Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”.

Відділ автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат.

Спеціалісти відділу:

 • надають консультативну допомогу одержувачам соціальних виплат;
 • проводять нарахування та виплату державних соціальних допомог, субсидій та компенсацій встановлених законодавством, здійснюють контроль за правильністю їх виплати;
 • забезпечують автоматизовану обробку інформації управління.

Сектор державних соціальних інспекторів.

Державні соціальні інспектори управління забезпечують контроль за правильністю призначення державних соціальних допомог а також

 • проводять обстеження вдома для визначення складу сім’ї та ступеня нужденності сім’ї шляхом опитування заявника родичів і інших осіб,  які проживають спільно з заявником у разі потреби уточнення обставин, що стосуються справи;
 • відвідують місце роботи заявника з метою проведення звірки інформації, що зазначена в довідках про доходи, а також запитувати необхідну інформацію щодо його доходів від бухгалтерії підприємства, установи, організації;
 • роблять запити та безплатно одержувати від органів державної податкової адміністрації, органів державної контрольно-ревізійної служби  інформацію потрібну для проведення перевірки достовірності даних отриманих від заявника;
 • перевіряють правильність призначення державних соціальних допомог відділом соціальної допомоги управління;
 • одержують усні та письмові пояснення громадян щодо інформації та документів про доходи, що враховуються при призначенні права на призначення допомоги та обчислення її розміру;
 • готують матеріали щодо застосування до громадян, які надали недостовірну інформацію про доходи та майновий стан, що враховується при визначенні права на призначення допомоги та обчисленні її розміру, санкції у вигляді припинення надання допомоги і позбавлення права на її призначення протягом наступного терміну.

 

 

Article Source

Автор:

Даний автор додав 1999 публікацій.

Залишити відповідь