Головна » Регіон і влада » Категорія ‘Клімат, природні ресурси’ (Сторінка 5)

Інші підкатегорії "Регіон і влада" Category:

Сортувати за:

Клімат Тернопільської області

27.09.2009 | Розміщено в Клімат, природні ресурси

Територія Тернопільської області має помірно-континентальний клімат з нежарким літом, м якою зимою і достатньою кількістю опадів Він сформу­вався під впливом різноманітних факторів Головним з них є географічна ши­рота, з якою пов’язана висота сонця над горизонтом і величина сонячної ра­діації, що надходить на поверхню області Висота сонця над горизонтом на території Тернопільської області в червні в …

Ґрунти на території Тернопільської області

27.09.2009 | Розміщено в Клімат, природні ресурси

Сучасний ґрунтовий покрив Тернопільської області сформувався під впливом ґрунтотвірних порід, рельєфу клімату, рослинного покриву та гос­подарської діяльності людини. Ґрунтотвірними породами в області є леси і лесоподібш суглинки, вап­няки, глини, алювіальні відклади Ці породи на території з рівнинним рельє­фом і лісостеповою рослинністю стали основою для формування різних типів грунтів На лесах і лесоподібних суглинках утворилися чорноземні …

Внутрішні води на території Тернопільської області

27.09.2009 | Розміщено в Клімат, природні ресурси

Внутрішні води області складаються з поверхневих і підземних вод їх запаси, особливості протікання залежать від клімату, рельєфу, складу гірсь­ких порід. До поверхневих вод належать ріки, озера, стави, водосховища, болота Провідне місце в області займають ріки Рівнинний рельєф і достатнє зволо-(ження впливають на формування густої річкової мережі. По території області протікає понад 2400 річок і потічків …

Річки, озера, підземні води Шумщини.

27.09.2009 | Розміщено в Клімат, природні ресурси

Найбільшою річкою району є Вілія. В межах Шумщини вона протікає на відстані приблизно 40 км. Своєю верхньою і частково середньою течіями Вілія є лівою притокою Горині, яка в свою чергу впадає в Прип’ять і є її правою притокою. На території Шумського району є ряд менших річок  і потічків. Більша частина з них впадає у Вілію …

Клімат, природні ресурси Шумського району

27.09.2009 | Розміщено в Клімат, природні ресурси

Клімат. Описувана територія знаходиться в помірному кліматичному поясі в межах атлантико-континентальної області, рівнинної підобласті. В цілому клімат характеризується як континентальний. На території Тернопільської області можна виділити три кліматичних райони: Північний, Центральний, Південний. Шумський район знаходиться в межах Північного і Центрального кліматичних районів. В загальному середня кількість годин сонячного сяйва становить близько 1800. Відповідно кількість сумарної …

Клімат, природні ресурси Чортківського району

27.09.2009 | Розміщено в Клімат, природні ресурси

Чортківський район знаходиться на Західно-Подільському плато в межах Тернопільської структурно-пластової рівнини на висоті 262 м над рівнем моря. Для рельєфу району (на формування його впливають карстові процеси) характерні хвилясті балочні рівнини, посічені ярами. Місто знаходиться в кліматичному районі Тернопільщини, який називають «теплим Поділлям». Корисні копалини району представлені будівельними матеріалами та сировиною для їх виробництва. Це …

Клімат, природні ресурси Теребовлянcького району

27.09.2009 | Розміщено в Клімат, природні ресурси

Клімат На території Теребовлянщини помірно континентальний клімат з м’якими зимами та неспекотними літами, достатньою кількістю  опадів. На Теребовлянщині майже не знають посух, проте серйозною вадою є часті відлиги й пізні весняні та ранні осінні приморозки. Найвища температура – 32 С, а найнижча – 30 С. Рослинний світ На пагорбах довкола міста манливі ліси і сади. …

Клімат і прородні ресурси Бережанського району

20.09.2009 | Розміщено в Клімат, природні ресурси

Загальні риси клімату Бережанського району визначаються річним ходом основних метеорологічних елементів (температура, опади) і розподілом їх по території. Термічний режим району характеризується континентальним типом річного ходу температури повітря. Середня температура найтеплішого місяця (липня) становить 18-190С, а найхолоднішого (січня) – 4.5 – 5.5 0С). Амплітуда річних коливань температури змінюється у межах 23-240С, що свідчить про помірну …