Промисловість

До найважливіших галузей народного господарства регіону належать такі промисловості:

  • харчова (58% загального обсягу промислового виробництва)
  • машинобудівна та металоробна (9%),
  • будівельних матеріалів (6%),
  • легка (5%),
  • деревообробна (1%).

Усього в області працюють 253 підприємства. Провідне місце серед галузей належить харчовій промисловості, яка переробляє сльськогосподарську сировину. В ній вирізняються: цукрова, м’ясна, молочна, спиртогорілчана, кондитерська, тютюнова, плодоовочева, консервна, борошномельна та інші галузі.

Провідним виробником світлотехніки в СНД є ВАТ «Вaтра». Легку промисловість в області репрезентують 21 підприємство, харчову — 115, обробку — 234.

Знайшла себе в умовах роботи на ринку «Фабрика меблів «Нова», на якій виготовляють 75 видів різних меблів. Зовнішньоторговельні операції з товарами області здійснювала з партнерами із 84 країн світу.

Основні показники розвитку промисловості:

• Обсяг реалізованої промислової продукції — 5479,9 млн грн
• Основні засоби промисловості ( у фактичних цінах; на кінець року) — 6419,0 млн грн
• Рентабельність операційної діяльності промислових підприємств, відсотки — 0,6
• Частка збиткових підприємств, відсотки — 41,9
• Кількість найманих працівників у промисловості, тис. — 35,7 тис.
• Середньомісячна заробітна плата найманих працівників у прмисловості, грн. — 1534,21 грн.

За матеріалами збірника «Статистичний щорічник Tернопільської області за 2012 рік»

© Головне управління статистики у Тернопільській області

Article Source

Автор:

Даний автор додав 900 публікацій.

Коментарі (1)

Залишити відповідь